restaurant ca l'enric comunicacio

Memòria de projecte

Darrere del restaurant Ca l’Enric (1 estrella Michelin) hi ha una història d’una família que fa més d’un centenar d’anys que es dedica a la gastronomia. Un projecte amb una cara molt humana de 5 generacions dedicades a tenir cura del client, entendre’l, servir-lo com es mereix.

Amb l’estratègia de marca elaborada per a Ca l’Enric, vam treballar aquest valor afegit que pensàvem que fins ara no s’havia donat a conèixer i que hem volgut reforçar en l’estratègia de comunicació posterior, centrada en les xarxes socials. Actualment duem a terme la creació de continguts tant textuals com visuals i la gestió de l’Instagram, Facebook i Twitter del restaurant.

ca l'enric comunicacio
restaurant ca l'enric comunicacio